KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi ve Kredi Derecelendirme işlemleri konularında yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşu olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin değerlendirmesine göre;
15.09.2017- 15.09.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Garanti Filo'nun Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 10,0 üzerinden 8,03. 

Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme notunun dört ayrı bölümde (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) dağılımını aşağıda bulabilirsiniz.

 
Ana Bölüm Derecelendirme Notu
Pay Sahipleri 79,96
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 75,92
Menfaat Sahipleri 91,90
Yönetim Kurulu 78,70
*Derecelendirme raporunun tam metnine Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin resmi internet sitesi olan www.kobirate.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.