KREDİ DERECELENDİRME NOTLARI

Garanti Filo, Garanti markasının gücü ve sağlam finansal yapısı sayesinde rakiplerinden farklılaşıyor. 

En yüksek kredi kalitesi. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti son derece yüksek. Menkul kıymet ise, risksiz hükümet tahvilinden biraz daha fazla riske sahip.

Uzun Vadeli  Görünüm Kısa Vadeli Görünüm
(TR) AA- Stabil (TR) A1+ Stabil
* Garanti Filo kredi derecelendirme notu, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. kurumundan alınmıştır.